The list/La Llista

A PROJECT BY QUIM BIGAS. Ongoing. First version: Terrats en Cultura- Coincidències, 07/2017

**‘The list’ is a contextual and scenic work where a list of small and great
things are recited.

**‘La llista’ és un treball contextual i escènic on es recita una llista de petites
i grans coses.

**‘La lista’ es un trabajo contextual y escénico donde se recita una lista
de pequeñas y grandes cosas.

Id + perf: Quim Bigas.

Suport drama: Raquel Tomàs.

Prod: Anna Bohigas.

+ many people and things

TX Dancehouse Leftkosia ,Ajuntament de Malgrat de Mar.

Support: Fira Tàrrega, suport a la creació 2019. 

Terrats en cultura (Barcelona) // Festival Sismògraf (Olot) // Terni Festival (Terni)// Festival Arrela’t (Malgrat de Mar) / Fira Tàrrega (Tàrrega) // La Casa Encendida (Madrid) /

pics: Martí Albesa, Guillem Pachecho, Rosor Rosor, Sara Navarro/La Casa Encendida, Núria Boleda, Luna Cesari.

ENG/CAT/CAST

‘The list’ is a contextual and scenic work where a list of small and great
things are recited. A list as a method to generate a small common
ground full of possibilities.
In this context, the body triggers a list of possibilities that are related
to how we share and how we identify ourselves and give value to
our surroundings. That way, the list is a hook to find ourselves within
an individual universe but in common with one that makes affection
possible, the sensitive fact, the ability to touch us and to be in close
attention collectively.
‘The list’ is an accumulative recital in time. During this proposal, we
will share an enumeration of words and movements in order to promote
a divergence of connections and meanings that sway in various
spheres and perspectives that refer to our personal and social space.
“The list” is a place with the potential of the encounter and everything
that it implies, which is the unexpected, the present, the individualities,
the community … *

ENG/CAT/ESP/

‘La llista’ és un treball contextual i escènic on es recita una llista de petites
i grans coses. Una llista com a manera de generar un petit terreny
comú ple de potències.
En aquest context, el cos desencadena una llista de possibilitats que
es relacionen amb com compartim i com ens identifiquem i donem
valor al nostre voltant. D’aquesta manera, la llista és una forma de
trobar-nos dins d’un univers individual però en comú, un comú que
possibilita l’afecte, el fet sensible, la capacitat de tocar-nos i d’estar
en una atenció col·lectiva.
“La llista” és un recital acumulatiu en el temps. Durant aquesta proposta,
compartirem una enumeració de paraules i moviments per tal
de potenciar una divergència de connexions i significats que basculen
en diverses esferes i perspectives que remeten a l’espai personal i a
l’espai social. D’aquesta manera, “La llista” és un lloc amb el potencial
de la trobada i tot el que això implica, que és l’imprevist, el present, les
individualitats, la comunitat…

ENG/CAT/ESP

‘La lista’ es un trabajo contextual y escénico donde se recita una lista
de pequeñas y grandes cosas. Una lista como manera de generar un
pequeño terreno común lleno de potencias.
En este contexto, el cuerpo desencadena una lista de posibilidades
que se relacionan con como compartimos y como nos identificamos y
damos valor a los que nos rodea. Así, la lista es una manera de encontrarnos
dentro de un universo individual pero en común, un común que
hace posible el afecto, lo sensible, la capacidad de tocarnos y de estar
en una atención colectiva constante.
‘La lista’ es un recital acumulativo en el tiempo. Durante esta propuesta,
compartiremos una enumeración de palabras y movimientos para
potenciar una divergencia de conexiones y significados que se mueven
por diferentes esferas y perspectiva, que remiten al espacio personal y
al espacio social. De ahí que la ‘Lista’ sea un lugar con el potencial del
encuentro y todo lo que esto implica, que es lo imprevisto, el presente,
las individualidades, la comunidad…

_____________________________________________________________________________

*

within an individual and the common place,

within some words and our own memories,

within value and disregard,

within uncut pieces,

within us,

within the said and the unsaid,

within past and future within this present,

within affection and within touching or being touched,

within letters,

within the walls and beyond them,

within dance and invocation,

within storytelling,

within families and communities,

within theatre and the experiences as spectator,

within me and you,

within us and we,

within us and the sky above us,

within the words in these texts and the words in other texts,

within them,

within their poems,

within the action happening,

within the within…

2 thoughts on “The list/La Llista”

 1. Hola, hola!!!!
  Sóc el conductor d’autobús que va realitzar el transport d’espectadors per la fira de Tàrrega al poble de la
  “figuuuuureossszzza”.
  Primerament volia agrair la vostra intenció d’interactuar en el vostre espectacle per part de la meva companya i jo.
  Personalment ha sigut la meva “primera vegada oral en públic”… Ja que bàsicament he pintat i he realitzat cuadres insitu (tal com vaig esmentar) acompanyat de música contemporánea… Titelles de Barcelona… Ensembles…
  M’agradaria poder participar amb vosaltres puntualment i voluntariament si algun dia teniu pensat mesclar varies disciplines, a vostre interès.
  Podem quedar i evaluar la meva presència dins un consepte.
  Deixo les meves dades i moltes gràcies.
  Estem en contacte.
  Sempre tindreu el cafè pagat a Tàrrega!!!!
  jandorras@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s