dins fora dins lluny / Dancing Museums

CAT/ES

Quim Bigas amb Paul Guenot, Kotomi Nishiwaki, Iver Zapata, Clara Tena, Laura Ramírez, Rosalía Zanon, Clementine Télesfort

Coreografia a càrrec de Quim Bigas i set artistes que consta en una sèrie d’accions basades en el projecte Dancing Museums: The Democracy of Beings, desenvolupades anteriorment i transmeses a les artistes.

Les artistes establiran una connexió orgànica entre el Mercat de les Flors i la Fundació Joan Miró, amb el rerefons del paisatge que alhora les envolta i que les separa. Hi haurà accions a dins i a fora de les dues institucions i també en diferents punts d’un extens espai intermedi. L’activitat global contempla un procés bidireccional, d’un equipament cultural a l’altre, i viceversa. Aquesta reciprocitat és representativa d’un diàleg sostingut entre ambdues institucions en el curs del projecte Dancing Museums, però també de la fluïdesa dels processos, amb un inici i un final sovint imprecisos, com ara les línies de Joan Miró que recorren l’espai o les obres.

Tot i que aquestes accions es podrien cartografiar, no constitueixen exactament un itinerari lineal. Les actuacions o intervencions en els espais són com fars o detonants que apel·len la gent, els i les espectadores que deambulen d’un lloc a l’altre atrets per aquestes guspires. Tanmateix, aquestes accions són, en certa manera, miratges. D’una banda, l’artista inaugura la possibilitat d’una relació amb el públic, per bé que a mesura que el públic s’hi apropa el miratge s’esvaeix, i el públic no l’arriba a atènyer del tot. El públic és part activa d’una coreografia que es construeix amb el procés mateix. Les accions passen fugaçment, com una mena de “dansa fantasma”; són efímeres: «L’art pot morir, allò que compta és que hagi escampat gèrmens en la terra.» (Yvon Taillandier, “Miró : Je travaille comme un jardinier”, XXe siècle, 15 febrer 1959).

______

Quim Bigas con Quim Bigas amb Paul Guenot, Kotomi Nishiwaki, Iver Zapata, Clara Tena, Laura Ramírez, Rosalía Zanon, Clementine Télesfort

Coreografía a cargo de Quim Bigas y seis artistas que consta de una serie de acciones basadas en el proyecto “Dancing Museums: The Democracy of Beings”, desarrolladas anteriormente y transmitidas a las artistas.

Las artistas establecerán una conexión orgánica entre el Mercat de les Flors y la Fundación Joan Miró, con el trasfondo del paisaje que las rodea y al mismo tiempo las separa. Habrá acciones dentro y fuera de las dos instituciones y también en diferentes puntos de un extenso espacio intermedio. La actividad global contempla un proceso bidireccional, de un equipamiento cultural al otro, y viceversa. Esta reciprocidad es representativa de un diálogo sostenido entre ambas instituciones en el curso del proyecto “Dancing Museums”, pero también de la fluidez de los procesos, con un inicio y un final a menudo imprecisos, como las líneas de Joan Miró que recorren el espacio o las obras.

Aunque estas acciones se podrían cartografiar, no constituyen exactamente un itinerario lineal. Las actuaciones o intervenciones en los espacios son como faros o detonantes que apelan a la gente, a los y las espectadoras que deambulan de un lugar a otro atraídas por estas chispas. Sin embargo, estas acciones son, en cierto modo, espejismos. Por una parte, el artista inaugura la posibilidad de una relación con el público, aunque a medida que el público se acerca el espejismo se desvanece, y el público no llega a alcanzarlo. El público es parte activa de una coreografía que se construye con el propio proceso. Las acciones pasan fugazmente, como una especie de danza fantasma; son efímeras: “El arte puede morir, lo que cuenta es que haya esparcido gérmenes en la tierra” (Yvon Taillandier, Miró : Je travaille comme un jardinier, siglo XX, 15 de febrero de 1959).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s