DV -Desplaçament Variable-

**DV (Variable Desplaçament) is a documentary dance piece that takes as its starting point the audiovisual available documents in a dance house archive.

**DV (Desplaçament variable) és una peça de dansa documental que pren com a punt de partida els documents audiovisuals disponibles en l’arxiu d’un centre de dansa.

**DV (Desplaçament variable) es una pieza de danza documental que toma como punto de partida los documentos audiovisuales disponibles en el archivo de un centro de danza.

Id, dir + chor: Quim Bigas Bassart / Cre + Perf:  Søren Linding Urup, Aina Alegre, Sílvia Sant Funk / Drama:  Ana Buitrago, Carme Torrent, Jorge Blasco / Doc arch: Raquel Tomàs / Stage D: Ángela López / Light D:Toni Ubach / So. D.:  Pau Matas /Cost : Søren Linding Urup / Cost mak.: Ana Vivero / Graf. Doc. :Guillem Pacheco i Alessia Bombaci / Prod : Anna Bohigas

TX: Manel Alcobé

Copro: Mercat de les Flors with Graner fàbrica de creació,  La Caldera Arts del Moviment, Cal Gassol Centre d’arts escèniques de Mataró, La Poderosa, L’Estruch-Ajuntament de Sabadell Suport Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura

RESEARCH: Sep-Dec 2018

PROCESS: Ap-Oct 2019

PREMIERE: October 2019, Mercat de les Flors.

ENG/CAT/CAST

CAT/CAST/DV (Variable Desplaçament) is a documentary dance piece that takes as its starting point the audiovisual record of a dance house. In this case, we have focused on some of the solo works present in this resource.

Through 3 interpreters who tell us with their bodies the movements of 38 solo works, different body grammars appear on the scene. These displacements give continuity and add new affections to what has already been done and kept in the registry. Here, the concept of archive is revealed as an entity in continuous movement and as a place from which to trigger the senses.

A proposal where the visible and the invisible go hand in hand; where the references take space and present possible orders that reformulate our ways of seeing and generating meaning.

ENG/CAT/CAST

DV (Desplaçament variable) és una peça de dansa documental que pren com a punt de partida el registre audiovisual d’un centre de dansa. En aquest cas, ens hem centrat en alguns dels treballs en solitari d’aquest recurs.

A través de 3 intèrprets que ens narren amb els seus cossos els desplaçaments de 38 solos, apareixen en escena diferents gramàtiques corporals. Aquests desplaçaments, donen continuïtat i afegeixen nous afectes a allò que ja ha estat realitzat i emmagatzemat en el registre. Aquí, el concepte d’arxiu és desvetlla com una entitat en moviment continu i com un lloc des d’on disparar els sentits.

Una proposta on allò visible i invisible van agafats de la mà;  on les referències van prenent espai i presenten possibles ordres que reformulen les nostres maneres de veure i de generar sentit.

CAT/CAST/ENG

DV (Desplaçament variable) es una pieza de danza documental que toma como punto de partida el registro audiovisual de un centro de danza. En este caso, nos hemos centrado en algunos de los trabajos en solitario de este recurso.

A través de 3 intérpretes que nos narran con sus cuerpos los desplazamientos de 38 solos, aparecen en escena distintas gramáticas corporales. Estos desplazamientos, dan continuidad y añaden nuevos afectos a eso que ya se ha realizado y guardado en el registro. Aquí, el concepto de archivo se desvela como una entidad en movimiento continuo y como un lugar desde donde disparar los sentidos.

Una propuesta donde lo visible y lo invisible van de la mano; donde las referencias van tomando espacio y presentan posibles órdenes que reformulan nuestras maneras de ver y de generar sentido.

One thought on “DV -Desplaçament Variable-”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s