ECLIPSE O LA IMAGEN SIEMPRE LLEGA TARDE

**A physical and timeless conversation between Carme Torrent and Quim Bigas

**Una conversa física i atemporal entre Carme Torrent i Quim Bigas

**Una conversación física y atemporal entre Carme Torrent y Quim Bigas 

ENG/CAT/CAST

In January 2015, Carme Torrent and Quim Bigas Bassart, were invited individually as participants of the Festival: “Sosteniendo la pregunta ¿Qué puede un cuerpo?” in La Casa Encendida, Madrid. We decided to use the meeting and the invitation that this framework gives us to generate a meeting / conversation between the two and all the other presences that appeared. From this opportunity, “Eclipse, the image is always late” arises.
For a few months, because of physical distance, we were generating epistolary correspondence through emails. This conversation allowed us to share and deploy what would later be a body of artistic practice. The first sample of our collaboration took place in Madrid in 2015.
From here, the meeting unfolds in different formats and, throughout the project, several possibilities arise that invite us to approach different strata of time. With this project we have the desire to approach variable modes of production that are being rescued and reformulated extensively over time.
During 2017, it was a project in residence at the Graner. In November 2017, we shared the “ECLIPSE 2015” format within the “Hacer Historia(s) vol.II” curated by La Poderosa. In February 2018, we shared, at the Fundació Mirò in Barcelona, ​​the format “The _______ is always late” within the expanded program of the Sâlmón Festival.

ENG/CAT/CAST

Al gener de 2015, Carme Torrent i Quim Bigas Bassart, van ser convidades individualment com a participants del Festival: “Sosteniendo la pregunta, ¿Qué puede un cuerpo?” a La Casa Encendida, Madrid. Vam decidir utilitzar la trobada i la invitació que aquest marc ens facilitava per generar una trobada / conversa entre les dues i tot les altres presències que apareguessin. D’aquesta oportunitat, sorgeix “Eclipse, la imagen siempre llega tarde”.
Durant alguns mesos, a causa de la distància física, vam estar generant una correspondència epistolar a través de correus electrònics. Aquesta conversa ens va permetre compartir i desplegar el que més endavant seria un cos de pràctica artística. La primera mostra de la nostra col·laboració va tenir lloc a Madrid el 2015.
A partir d’aquí, la trobada es desplega en diferents formats i, al llarg del projecte, sorgeixen diverses possibilitats que ens conviden a aproximar-nos a diferents estrats de el temps. Amb aquest projecte tenim el desig d’apropar-nos a variables modes de producció que van sent rescatats i reformulats de manera dilatada en el temps.
Durant el 2017, va ser projecte en residència al Graner. Al novembre de 2017 vam compartir el format “ECLIPSE 2015” dins del “Ciclo Hacer Historia(s) vol.II” comissariat per La Poderosa. Al febrer de 2018, compartim, a la Fundació Mirò de Barcelona, ​​el format “La _______ siempre llega tarde” dins de la programació expandida de Festival Salmon.

ENG/CAT/CAST

En enero del 2015, Carme Torrent y Quim Bigas Bassart, fueron invitadas individualmente como participantes del Festival: “Sosteniendo la Pregunta, ¿Qué puede un cuerpo?”, en La Casa Encendida, Madrid. Decidimos utilizar el encuentro y la invitación que este marco nos facilita para generar un encuentro / conversación entre las dos y todo las otras presencias que apareciesen. De este encuento, surge “Eclipse, la imagen siempre llega tarde”.
Durante algunos meses, a causa de la distancia física, estuvimos generando una correspondencia epistolar a través de correos electrónicos. Esta conversación nos permitió compartir y desplegar lo que más adelante sería un cuerpo de práctica artística. La primera muestra de nuestra colaboración tubó lugar en Madrid en 2015.
A partir de aquí, el encuentro se despliega en distintos formatos y, al largo del proyecto, surgen varios posibilidades que nos invitan a aproximarnos a diferentes estratos del tiempo. Con este proyecto tenemos el deseo de acercarnos a variables modos de producción que van siendo rescatados y reformulados de forma dilatada en el tiempo.
Durante el 2017, fue proyecto en residencia en el Graner. En noviembre de 2017 compartimos el formato “ECLIPSE 2015” dentro del “Ciclo Hacer Historias vol.II” comisariado por La Poderosa. En Febrero de 2018, compartimos, en la Fundació Mirò de Barcelona, el formato “La _______ siempre llega tarde ”dentro de la programación expandida del Festival Sâlmón.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s