Grec 18/24. Agost Produccions & Quim Bigas

 

fotos taller grec 2017 assaig 8 b

Amb: RODRIGO AGUILAR, ALEXANDRA BANOIU, MIQUEL BRASÓ, SANDRA REINA,
ALBA FIGUERES, ELISABET GINER, MERITXELL GINER, HELENA GÓMEZ,
LAURA GUILLÉN, ÈRIC PONS, ALFONS DEL POZO, BÀRBARA MISERENDINO,
CARLA TOVIAS, MARÍA ZAYAS I JOSÉ ALBERTO ZAPATA.

CAT/ENG

Què és un teatre?, i què es pot fer en un teatre? Amb aquestes
preguntes com a punt de partida, Agost Produccions i Quim
Bigas es proposen activar les preocupacions d’un grup de
persones d’entre 18 i 24 anys, reunides durant el mes de juliol
per veure quatre obres de teatre i fer un taller conjunt en el
marc del festival Grec.
Els participants han construït la seva escala de valors a partir
dels contextos en els quals han estat. Cadascuna d’aquestes
persones té una relació amb l’acte escènic diferent. N’hi ha que
no havien estat mai en un teatre, o d’altres que han vist teatre
a centres cívics. Hi ha persones que estan cursant els primers
anys dels seus estudis escènics, i n’hi ha que fan altres carreres
mentre desitgen poder fer teatre. N’hi ha que provenen de
la dansa, de les corals, del musical, de la performance, o de
treballar en una pastisseria…
Enlloc de buscar una cohesió, ens embarquem en la possibilitat
d’accionar des de la multiplicació i la dispersió. Què ens
agrupa? Què ens separa? Quin és l’espai per fer sentir les
nostres veus? I si hem de deixar parlar a qui té coses a dir? I
si les paraules ja han perdut tot el sentit i necessitem invocar
el cos per fer sentir el nostre discurs? Què ens fa persones dalt
d’un escenari?
Aquesta activació escènica no és més que la posada en comú
d’aquestes trobades. És un moment d’obertura per compartir
les seves preocupacions, amb l’ambició que també puguin ser les vostres.

 

_________________-

fotos taller grec 2017 assaig 53 b

What is a theater? What can be done in a theater? With these questions as a starting point, Agost Produccions and Quim Bigas intend to activate the concerns of a group of
people between 18 and 24 years old, gathered during the month of July to see four plays and to do a workshop as one of the parallel activites of Grec festival (Barcelona).
The participants have built their scale of values from the contexts in which they have been part of. Each of these individuals have a diverse relationship with the scenic act. There is people that had never been in a theater, others who had seen theater at civic centers and other that had never been in a theatre. There are people who are studying their first years at acting studies, and there are other people that are studying other subjects while wanting to be able to study and do theater. They come from dance, choirs,  musical, performance, or from working at a pastry shop …
Instead of searching for cohesion, we embark on the possibility to drive from multiplication and dispersion. What makes us a group? What separates us? What is the space for the individual voices? What if we might give space to the ones that has things to say? What if the words have already lost all the relevancy and we need to invoke the body to make it speechfull? What makes people in a scenario to be actors?
This scenic activation is nothing more than a result of this encounters. It’s a moment of openness to share our concerns, with the ambition that they can be yours too.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s