{RUMIAR}

{RUMIAR}

…un soroll, un fer, un mastegar, un estar, un capficar-s’hi…

Aquesta proposta buscar la sinergia entre l’edició de vídeo, el moviment i el material discursiu o textual a través de la mirada coreogràfica de Quim Bigas.

Al llarg de quatre episodis repartits entre quatre municipis, {RUMIAR} cercar la trobada entre artesanies i formes de fer, entre discursos i accions, entre -post i -pre. Simultàniament, és també un treball en xarxa entre espais i maneres de contextualitzar i apropar-se a diferents estrats d’allò que en podríem dir públic.

El punt de partida i objectiu d’aquesta sèrie és la de generar espais reflexius i especulatius per a la mirada i pel cos. Espais que parteixen de l’articular-nos, del deixar fer… tot obrint i defensant creuaments, sensibilitats i formes de fer.  {RUMIAR} neix de la necessitat de trobar espais de col·laboració i complicitat entre espais i persones així com donar cos i presència a l’edició de vídeos i les possibilitats de l’edició. Editar moments i transportar-los, extreure circumstàncies perquè es converteixin en circumstància d’una altra cosa, tallar i acumular per a evocar, o crear, un lloc.

 1. Lloret – {RUMIAR} Respirar la llar. 11/06
 2. Olot – {RUMIAR} Quedar-se a prop. 18/06
 3. Mataró – {RUMIAR} Balancejar l’aquí. 25/06
 4. Terrassa – {RUMIAR} Implicar el món. 02/07

El conjunt dels vídeos aportar una constel·lació de visions, de moviments i de perspectives així com un ventall de creuaments.

{RUMIAR} és un projecte proposat per Quim Bigas i Anna Bohigas amb la col·laboració i complicitat del Teatre Principal d’Olot, Teatre Lloret Costa Brava, Teatre Monumental de Mataró i CAET de Terrassa.

A letter from Quim Bigas to Materiais Diversos

Since the beginning of april I have been talking with Elisabete Paiva and Sofia Matos from the festival “Materiais Diversos“. We’ve had, and we are still having, many great conversations that are enriching and inspiring.
At some point, they’ve asked me to send some text to them and, during that period, I was a bit bored and not motivated to write staring at a screen… Felt I need it, and I still do, get in touch with things and still feel that my touch is involved in certain thingies. At the time I was talking to them, I was also pretty much into being on the void of collaging and the whole displacement of images and imaginations.

Finally, I’ve decided to handwrite the text and to send it via post.
The whole handwriting thing was very engaging. First, I wrote several drafts, then I pretended to pass some of the text into the final version… then, need it to get rid of some stuff or find out of a big mistake and need to start again the page… My body was caring for my words and trying to make them readable. My wrist was tired at times and my neck was, as I say in the text, holding some tension…. During the process, I thought about some images, out of context, little cuts which also increase the holder’s experience. In order to read the text, you need it to move the images…
It was a great process of understanding the process of my body within this context as well as projecting myself into a future. The letter arrived a month later and they have transcribed and translated (available in Portugueses and “my” English) the content.

Materiais Diversos put the letter in their site and I am happy to leave the link here so you can read it or take a look at it.
I also encourage you to follow up “O tempo das cerezas” as the other contributions are full of value and reflective input.

Calendar

Since 2018,  Associate Professor in Choreography at Den Danske Scenekunstskole – The Danish National School of Performing Arts (DDSKS).

 • Artist involved in the EU artistic project: Dancing Museums 2019-2021. In residency at Fundació Mirò, Barcelona. In partnership with Mercat de les Flors and Fundació Mirò.
 • Selected artist for the EU artistic project: More Than This 2019-2020. Working in a new project in collaboration with Carlos III University/Robotic department and Naves Matadero, Madrid.
 • Residency at Mercat de les Flors (Barcelona), El Graner (Barcelona), La Caldera (Barcelona), Can Gassol (Mataró) + L’estruch (Sabadell).  DV (Desplaçament Variable). Premiered: Autumn 2019. Mercat de les Flors
 • Dramaturg: Rauxa Aina Alegre

15/06- 20/06 – Workshop Dancing Museums, Prague. Online.

11/06+18/06+25/06+02/07 – {RUMIAR}

6/07 — 12/07 – Residency at Fundació Mirò as part of Dancing Museums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dancing Museums 12/2019

DANCING MUSEUMS
The democracy of beings

Dancing Museums is an action-research project designed to foster and sustain long-term collaborations between dance organisations, museums, universities and local communities in order to develop inspiring and long-lasting arts and cultural programmes that people in those communities want to get involved in.

More info: dancingmuseums.com/

12/2019

The weeklong residency of Quim Bigas at the foundation will be inspired by Joan Miró’s triptych Painting on White Background for the Cell of a Recluse (I, II, III). Observation of the lines in the work makes it possible to perceive the connected strokes made by the artist’s hand.

Quim Bigas will work on a continuous line extending from one end of the building to the other, all the while listening to the rhythm of his own beating heart, as well as those of visitors or the people who want to join in.

This action explores constant movement and the limits of the building. It also puts into practice and brings into the light a dynamic present in Miró’s painting.

The action is also seeing as an study case for the whole organization in order to discuss forms and modes of transcreation within the institution and the different departments.

Artist in residency: Quim Bigas
Video: Guillem Pachecho
Spanish partners: Fundació Joan Miró – Barcelona // Mercat de les Flors.

Short Trailer:

 

Full action:

DV -Desplaçament Variable-

 

**DV (Variable Desplaçament) is a documentary dance piece that takes as its starting point the audiovisual available documents in a dance house archive.

**DV (Desplaçament variable) és una peça de dansa documental que pren com a punt de partida els documents audiovisuals disponibles en l’arxiu d’un centre de dansa.

**DV (Desplaçament variable) es una pieza de danza documental que toma como punto de partida los documentos audiovisuales disponibles en el archivo de un centro de danza.

Id, dir + chor: Quim Bigas Bassart

Cre + Perf:  Søren Linding Urup, Aina Alegre, Sílvia Sant Funk

Drama:  Ana Buitrago, Carme Torrent, Jorge Blasco

Doc arch: Raquel Tomàs

Stage D: Ángela López

Light D:Toni Ubach

So. D.:  Pau Matas

Cos.: Søren Linding Urup

Cos. mak.: Ana Vivero

Graf. Doc. :Guillem Pacheco i Alessia Bombaci

Prod : Anna Bohigas

TX: Manel Alcobé

Copro: Mercat de les Flors

with Graner fàbrica de creació,  La Caldera Arts del Moviment, Cal Gassol Centre d’arts escèniques de Mataró, La Poderosa, L’Estruch-Ajuntament de Sabadell

Suport Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura

RESEARCH: Sep-Dec 2018

PROCESS: Ap-Oct 2019

PREMIERE: October 2019, Mercat de les Flors.

 

ENG/CAT/CAST

CAT/CAST/DV (Variable Desplaçament) is a documentary dance piece that takes as its starting point the audiovisual record of a dance house. In this case, we have focused on some of the solo works present in this resource.

Through 3 interpreters who tell us with their bodies the movements of 38 solo works, different body grammars appear on the scene. These displacements give continuity and add new affections to what has already been done and kept in the registry. Here, the concept of archive is revealed as an entity in continuous movement and as a place from which to trigger the senses.

A proposal where the visible and the invisible go hand in hand; where the references take space and present possible orders that reformulate our ways of seeing and generating meaning.

ENG/CAT/CAST

DV (Desplaçament variable) és una peça de dansa documental que pren com a punt de partida el registre audiovisual d’un centre de dansa. En aquest cas, ens hem centrat en alguns dels treballs en solitari d’aquest recurs.

A través de 3 intèrprets que ens narren amb els seus cossos els desplaçaments de 38 solos, apareixen en escena diferents gramàtiques corporals. Aquests desplaçaments, donen continuïtat i afegeixen nous afectes a allò que ja ha estat realitzat i emmagatzemat en el registre. Aquí, el concepte d’arxiu és desvetlla com una entitat en moviment continu i com un lloc des d’on disparar els sentits.

Una proposta on allò visible i invisible van agafats de la mà;  on les referències van prenent espai i presenten possibles ordres que reformulen les nostres maneres de veure i de generar sentit.

 

CAT/CAST/ENG

DV (Desplaçament variable) es una pieza de danza documental que toma como punto de partida el registro audiovisual de un centro de danza. En este caso, nos hemos centrado en algunos de los trabajos en solitario de este recurso.

A través de 3 intérpretes que nos narran con sus cuerpos los desplazamientos de 38 solos, aparecen en escena distintas gramáticas corporales. Estos desplazamientos, dan continuidad y añaden nuevos afectos a eso que ya se ha realizado y guardado en el registro. Aquí, el concepto de archivo se desvela como una entidad en movimiento continuo y como un lugar desde donde disparar los sentidos.

Una propuesta donde lo visible y lo invisible van de la mano; donde las referencias van tomando espacio y presentan posibles órdenes que reformulan nuestras maneras de ver y de generar sentido.

 

DV (Desplega Visions)

22/11/2019, La Caldera

**Perfomative conference around the project DV which focuses on the experience inside the archives of La Porta and Mercat de les Flors. Both resources stop their activity on 2012. This conference was in Spanish.

**Conferencia performativa alrededor del proyecto DV centrada en la experiencia dentro de los archivos/registros de La Porta y El Mercat de les Flors, los cuales pararon su actividad documental en el mismo año: 2012. 

** Conferència performativa al voltant del projecte DV centrada en l’experiència dintre dels arxius/registres de La Porta i El Mercat de les Flors, els cuals varen parar la seva activitat documental el mateix any: 2012.

Proyecto de investigación de Quim Bigas Bassart con la ayuda de Raquel Tomàs Codorniu, la edición gráfica de Roger Adam, la producción de Anna Bohigas y la colaboración del Mercat de les Flors, La Poderosa y La Porta.
Con el apoyo de la Generalitat de Cataluña, Departamento de Cultura.

Esta pieza de presenta dentro del ciclo Hacer Historia(s) vol. III de La Poderosa

Pitures by: Tristan Pérez-Martín/La Caldera

ESP/ENG/CAT

Quim Bigas ha estado en relación con los “archivos” del Mercat de les Flors y de La Porta, que cesó su actividad en 2012. Desde entonces hasta el dÍa de hoy, estos archivos han estado, prácticamente, en reposo. En el momento en que un cuerpo entra en contacto con un archivo, diferentes temáticas y visiones se despliegan aportando disparadores hacia una reflexión sobre los mismos registros y las políticas que lo rodean. La misma acumulación de documentos de estos contextos, abre los modos de creación escénica así como las diferentes temporalidades que desprenden entre ellas.

ESP/ENG/CAT

Quim Bigas has been in relation to the “archives” of the Mercat de les Flors and La Porta, which ceased its activity in 2012. Since then until today, these archives have been practically at rest. The moment a body comes into contact with an archive, different themes and visions are displayed, providing triggers for a reflection on the same records and the surrounding policies. The same accumulation of documents of these contexts, opens the modes of scenic creation as well as the different temporalities that arise between them.

ESP/ENG/CAT

Quim Bigas ha estat en relació amb els “arxius” de al Mercat de les Flors i de La Porta, que va cessar la seva activitat el 2012. Des de llavors fins al dia d’avui, aquests arxius han estat, pràcticament, en repòs. En el moment en què un cos entra en contacte amb un arxiu, diferents temàtiques i visions es despleguen aportant disparadors cap a una reflexió sobre els mateixos registres i les polítiques que l’envolten. La mateixa acumulació de documents d’aquests contextos, obre les maneres de creació escènica així com les diferents temporalitats que desprenen entre elles.

 

 

Hola, soy coreógrafo/a

HOLA, SOY COREÓGRAFO/A. QUIM BIGAS

Texto de Quim Bigas para la sección `Hola, soy coreógrafo/a´. Idea y coordinación: Mercedes L. Caballero.

 

 

Hola, soy coreógrafo, ya que pongo gran parte de mi atención profesional en la coreografía.

La coreografía la percibo como el movimiento hacia la creación de un lugar, a partir de una tesis de orden, en el que las gráficas del cuerpo y el espacio desencadenan ciertos pensamientos y entornos. Paralela e independientemente a la coreografía, la danza podría ser vista como una herramienta para relacionarse y moverse con los diferentes cuerpos que se despliegan en el contexto en el que uno se encuentra. La danza como herramienta para estar en movimiento y continuamente afectada.

Creo en la observación y la especulación como bases para abrir las fronteras de aquello que estoy haciendo. La coreografía me permite seguir preguntándome por los afectos desde una perspectiva del movimiento que no es meramente el de las personas. La coreografía puede ser una posibilidad a que algo pase. Te la encuentras, y aunque algunes se la quieran apropiar, surge de la situación. Como mirar unos vencejos volar en el momento concreto o como la suspensión de un brazo antes de que se escuchen las tuberías. La coreografía se enfoca en la elaboración de un marco que pueda permitir una aproximación sensible hacia el movimiento.

 

 

La danza aparece como una herramienta que abre y me proyecta en el lugar, como un ente somático que crea movimientos varios. Un movimiento de brazo puede generar un movimiento nervioso en una espectadora a la vez que ser un mediador para poder apuntar a un trozo de celo que cuelga del techo. Tiendo a pensar en los danzantes como disparadores del espacio. Su subjetividad nutre el encuentro entre todas. Me siento comprometida a ofrecer contextos donde los intérpretes estén en relación a un marco estético y conceptual que les formule preguntas en presente durante y a través de su hacer. Por otro lado, la danza, entendida como ese movimiento afectivo multidireccional, también es de esos actuantes que operan en el contexto (como las luces, los sonidos, la temperatura, las palabras, entre otras muchas cosas) y que forman parte de la gran mayoría de espacios que compartimos.

Alrededor de los trabajos y prácticas con las que me he relacionado en los últimos once años, como ya he ido mencionando en estas líneas, existe una curiosidad a cómo abrir sensibilidades a la idea de lugar, así como a sus constituyentes. Un lugar que surge de la propia reformulación de lo que ya sabemos, de lo que vemos y percibimos y cómo eso se pone, de forma tácita o explícita, en nuestros cuerpos.

 

La línea entre datos-información-conocimiento-creencia ha sido una premisa desde dónde trabajar, que me ha permitido encontrar un sitio de relación y continuidad a partir de las construcciones de lo real. Entendiendo lo real como también lo irreal, lo invisible, lo intangible o lo obvio. Lo real como aquello que pasa por debajo de todo lo que está ocurriendo. Lo real como aquello a lo que debemos seguir haciendo preguntas y reformulándolas. Lo real como aquello que nos mueve; que nos baila.

DV- Entrar-se. Archivo de la Porta 1992-2012

Propuesta de re-abrir el archivo de La Porta y generar varias prácticas alrededor de sus latencias. El ejercicio girará alrededor del encuentro entre diferentes visiones que vienen de la archivística, el realismo especulativo, los lenguajes documentales o la edición gráfica todo a través del filtro del lenguaje coreográfico. El encuentro tendrá lugar entre personas que han estado vinculadas con La Porta y La Poderosa y artistas de varias disciplinas. En este caso, el material del archivo se convierte en disparador de lugares (situaciones) para compartir, y también crea nuevos territorios que se sobreponen a aquello que sigue pasando.

Se trata de abrir la posibilidad de reflexionar sobre las maneras de organización de este archivo y sumergirse en una práctica donde el orden y el sentido de la disponibilidad nos ofrecerá la posibilidad de intervención alrededor del ciclo.

El taller contribuyó al contendio de la conferencia performativa “Desplega Visions

Reflexions durant el procés de DV

[CAST] [CAT]
text extret de la web del procés: https://dv.hotglue.me/?pensaments
Cuando el usuario del archivo ha estado en él, o en una de sus vertientes, se transforma en una parte del archivo. Una extensión del archivo de las múltiples que podría tener. El sujeto que ha estado en el archivo y se ha relacionado con sus materiales, transporta y desplaza su experiencia tácita o explicita a otros contextos. En el momento que entras en un archivo, te vuelves parte de él. Los archivos se archivan a sí mismos y se multiplican entre las latencias de los sujetos que lo habitan y que lo visitan.
El orden es un prisma des de dónde generar un lugar que puede tener sentido. El sentido quiere estar en muchas partes. Pero me pregunto por un sentido que afila los sentidos como disparador de ciertas reflexiones de cada uno. El orden, nos relaciona con la posibilidad de otro orden, como de otras presencias o como de otros relatos. El orden es un lugar des de donde buscarse en otros lugares. No hay lugar absoluto que puedo cobijar las formas de ver el mundo de todas.
En un teatro, aparece el orden como un generador de sentido. El sentido se esconde en múltiples lugares y no hay sinonimia entre significado y sentido; tampoco hay sinonimia entre formato y contenido. Cabe la posibilidad de que lo que formas y lo que contienes vayan a la par. También cabe la posibilidad que la forma abra un contenido a través de las grietas del dispositivo que generamos.
El dispositivo está en múltiples relaciones dentro del evento: el archivo, las butacas, el papel, el teatro, la tinta, el cd, la televisión, la pantalla, las luces, el programa de mano… Elementos que son del evento y que funcionan como actuantes de aquello que estamos viendo. Elementos que, des del análisis del archivo, hay que proceder a entender lo qué hacen. No se puede separar la percepción de un fragmento del archivo sin el soporte con el que se ha visualizado, no se puede separar el movimiento del ejecutante y no se puede ver teatro en un teatro sin pensar en política. Simplemente, no se puede.
No se puede, tampoco, hablar del archivo des de lo legitimo sino como una posibilidad desde dónde ver, también, lo que no está. Entre aquello que vemos y lo que percibimos está aquello que aún no ha llegado. Y en ese lugar nos metemos. En un lugar, un ámbito, que se abre y se despliega a través de una serie de desplazamientos que siguen desplazando aquello que ya se ha movido. Seguir desplazando como forma de seguir dando continuidad. Una continuidad que es sensible. Que quiere escuchar, empatizar, relacionarse a través de lo que hace, lo que nos ocurre. Que se quiere dejar ver.
¿Qué hace esto? ¿Qué esta haciendo ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? El hacerse es algo que acompañar. Hacer como punto des de dónde tirar ciertas cosas al vacío sin oír donde caen. Lanzar, disparar, soltar… Presenciar. Bailar.
La impronta de los materiales del archivo en el cuerpo de los intérpretes. El giro de orientación al afecto de lo hecho. La inscripción interiorizada del trazo en acción. Escrito sobre el movimiento que nos ocupa. Y, probablemente, no hay cita posible con el cuerpo ya que solo nos queda la posibilidad de invocar, de rescatar, algo de ello. De referenciar hacía alguna dirección que ya no está aquí pero que, de alguna forma, nos sigue constituyendo; la intensidad llevada a la cualidad de agencia. Con posibilidad de tener voz y de generar movimiento. De todos modos, probablemente, los cuerpos de este proyecto se encuentran entre la cita y la referencia; entre el impulso literal y el relato relacional. Entre espacios posibles de ser aquello o de señalarlo. De ser danza o de apuntar hacía a ella, de ser mensaje o medio. Como un documento que quiere ser obra y registro.
Y que entren los otros números más allá del dos. Abrir. Abrirse al vacío de lo conocido como lugar desde donde ir para discurrir a otro lugar.
_______________________________________________________________________
Entrar en un archivo podría ser una forma de parar la producción del mundo para vernos y practicarnos a través de lo que hemos hecho. De todas formas, también puede ser justo lo contrario: la sobre-producción y la optimización de lo ya hecho.
Gràcies Ana, Carme, Jorge, Soren, Silvia i Aina per la conversa.

Dancing Museums, some things

 

one day

  • Je suís…
  • Mòbil en mà
  • Posseït la imatge. Recognition VS Percetion. (John Dewey p. 54) 
  • Perception. We move through things. 
  • Have the cap in your hand like if you were in church 
  • Passive guard 
  • Patterns on the floor. Is that a secret code? 
  • One person staring at one painting. The person realizes there is no phone in his hands and takes it from the pocket and takes some pictures. 
  • The back part of the painting. 
  • Intimate. Public. 
  • In there place for intimacy in the museum? 
  • We know that to see and old lady or a kid in front of a painting is not the same. 
  • The guides. 
  • One of them is doing her test for the driving license. 
  • Rules all over. 
  • Seeing or posing.
  • Looking at the painting…. posing for the picture like…
  • Police. Sigan pasando. 
  • The guard yawns 
  • The door to the terrace today is closed. Many people had try to open the door. 

 

 • I’ve had a little trio dance with two visitors while watching PAISATGE EN LA NIT 

 

 • The dance; gestures towards the painting. 
 • Les dues guardies i la seva atenció amb el mòbil destorben la meva sensació de moviment. 
 • Mirò vol assassinar la pintura. 
 • Hi ha una TV que permet a la guàrdia vigilar el tapís per darrere a la vista de tots els visitants. 
 • A la sala 13 només hi ha una cadira, la del guàrdia. 
 • Com funcionar espai 13?
 • Hay parejas que pasean agarradas de la mano por toooodo el museo. 
 • Un es pot quedar dormint al museu?
 • Perform for the surveillance cameras. 

 

Com podem transmetre o compartir l’espai que generen els museus? 

 

Drawing at col.leccio homenatge. 

 

Another day 

Per fora

Els nens criden al pati i el sol enlluernar i escalfar. Una noia, esta estirada a la gespa mentre es prepara un rap. Les escultures es fonen amb els arbres per un espai que s’acull entre la naturalesa i l’ARTificialitat de la creació humana. A gran trets, projectem més la natura que, de fet, la gaudim. No hi ha arbre que no hagi estat posat a aquí per una má. Els ocells estan afonics peró no perden les ganes de comunicar-se. Blau del llamp. Ls periféries del edifici de la Fundació Miró eren una finestra al món. Ara semblen també ser la consagració d’un estatus. Que`és un museu des de fora? I com, des del museu, veiem lo exterior? Tot i que podem dir que tot es una projecció d’alguna cosa, la possibilitat d’habitar Montjuïc és diferent que la opció de fer-ho al museu. Que entri un ocell al museu i que ens deleiti amb el moviment de les seves ales mentre buscar desesperadament la forma de com sortir de la gàbia on ha estat ficat. El museu està enmurallat, barrat i es mostra alié a les entrades al món. Tanmateix, el museu ja és una laténcia del món. Tanmateix, el museu també mostra les seves fronteres físiques i el seu lloc imperial tot i que és vulgui dissimular entre la natura. 

Many days 

 

 

Dancing Museums (2018-2021) is an EU project made in collaboration between several museums, dancehouses, universities and artists. More info: https://www.dancingmuseums.com/