DV

RESEARCH: Sep-Dec 2018

PROCESS: Ap-Oct 2019

PREMIERE: October 2019, Mercat de les Flors.

 

DV—-
—–Despleçament Variable que permet DeVenir, DeVolució, DesViació, DiVagació, DesVetllar, DesVelar, DiVersificar amb el desij de Desplegar Visions sobre la dansa i els seus rastres com a renovades responsabilitats en present—–

http://dv.hotglue.me

__________________________

DV—-
——Desplazamiento Variable que permite DeVenir, DeVolución, DesViación, DiVagación, DesVelar, DiVersificar con el deseo de Desplegar Visiones sobre la danza y sus rastros como responsabilidades renovadadas en presente—

http://dv.hotglue.me

________________

DV—

——— Variable displacement that allows becoming, devolution, diversion, wandering, revealing, diversifying with the desire to Display Visions about dance and its traces as responsibilities renewed in the present —

http://dv.hotglue.me

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s